300 කට අධික සිද්ධාන්ත හා විභාග ප්‍රශ්න පුනරීක්‍ෂණ පාඩම්

chailthaya

මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් ඔබට හැදෑරිය හැකි පාඨමාලා. 

අපොස සාපෙළ – ගණිතය

 1. වීජ ගණිතය – අපොස සාපෙළ

  අපොස සාපෙළ ගණිතය විෂය නිර්දේශයට අදාළව වීජ ගණිතය යටතේ ඇති සියලුම විෂය කරුණු මුල සිට අග දක්වා ඉතා සරලවත් විස්තරාත්මකවත් මෙම පාඨමාලා යටතේ හැදෑරීමට...
 2. ජ්‍යාමිතිය – අපොස සාපෙළ – ගණිතය

  අපොස සාපෙළ ගණිතය විෂය නිර්දේශයට අදාල සියලු ජ්‍යාමිතික ප්‍රමේයයන් මුල සිට අග දක්වා ඉතා සරලවත් රසවත් ආකාරයටත් හැදෑරීමට මෙම පාඨමාලාවට සහබාගි වන්න.
 3. ගණිතය – අපොස සාපෙළ

  අපොස සාපෙළ ගණිතය විෂය නිර්දේශයට ඇතුලත් දර්ශක හා ලඝු ගණක, මූල්‍ය ගණිතය, සංඛ්‍යානය යනාදී ප්‍රධාන මාතෘකා රැසකට අදාල පාඩම් නොමිලයේම හදාරන්නට මෙම පාඨමාලාව...

 

අපොස සාපෙළ – විද්‍යාව

 1. රසායන විද්‍යාව – අපොස සාපෙළ

  පදාර්ථ, මූල ද්‍රව්‍ය , අනු, පරමාණු රසායනික බන්ධන හා ඔබව සාර්ථකව සම්බන්ද කෙරෙන අපොස සාපෙළ රසායන විද්‍යාව පාඨමාලාවට ඔබත් අදම සම්බන්ද වන්න.
 2. භෞතික විද්‍යාව – අපොස සාපෙළ

  භෞතික පරිසරයේ ප්‍රයෝගික සංකල්ප ආශ්‍රයෙන්, භෞතික විද්‍යා විෂය කරුණු ඉතා රසවත්ව සහ සවිස්තරාත්මකව සකජ්ජවට ගැනෙන අපොස සාපෙළ භෞතික විද්‍යාව පාඨමාලාව.
 3. ජීව විද්‍යාව – අපොස සාපෙළ

  අපොස සාපෙළ විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට යටතේ ජීව විද්‍යාවට අදාළ සියලු මාතෘකා ඉතා සජීවී ලෙසත් ප්‍රයෝගික ලෙසත් හැදෑරිය හැකි මෙම පාඨමාලාවට ඔබත් අදම...

 

අපොස සාපෙළ – අනෙකුත් විෂයන්

 1. පරිගණක හා තොරතුරු තාක්‍ෂණය – අපොස සාපෙළ

  පරිඝනක ක්‍ෂේත්‍රයේ දිගු ගමනක් යාමට අඩිතාලම සැකසෙන පරිදි, ඉතා විස්තරාත්මකව සහ ක්‍රමානුකූලව පිළියෙළ කරන ලද අපොස සාපෙළ පරිගණක හා තොරතුරු තාක්‍ෂණ පාඨමාලාව.
 2. ගිණුම්කරණය – අපොස සාපෙළ

  මූලික පොත්වල සිට අවසාන ගිණුම් දක්වා ඇති සියලු විෂය කරුණු ඉතා විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කෙරෙන, අපොස සාපෙළ ගිණුම්කරණ පාඨමාලාව.
 3. ව්‍යාපාර අධ්‍යනය – අපොස සාපෙළ

  බැංකු කරණය, ප්‍රවාහනය, රක්ෂණය, සන්නිවේදන අතුලු සයළුම උපකාරක සේවාවන් සහ එම ව්‍යාපාර පිළිබඳව කෙරෙන සවිස්තරාත්මක කරුණු හැදෑරීම. අපොස සාපෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යනය පාඨමාලාව.

 

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර පාඨමාලාවන්

 

What is OLevel.lk and What is in it for me?

OLevel.lk යනු කුමක්ද ? එයින් ඔබට ලබාගත හැක්කේ මොනවාද ?

OLevel.lk යනු අපොස සා.පෙළ විෂය නිර්දේශය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් එම විභාගය සඳහා සුදානම්වන ඔබට අත්වැලක් සැපයීම සඳහාම කැපවුණු ඉතා විධිමත් සහ අර්ථවත් Online Community එකකි. සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රම වලින් ඔබ්බට ගොස් නව තාක්ෂණය සමග අත්වැල් බැඳගනිමින්, දැනුම ගවේෂණය කිරීමේ නව ක්‍රම සහ විධි ඔබට සමීප කරමින් ඔබව නව ලෝකය හා සාර්ථකව සම්බන්ධ කිරීම අපගේ අරමුණයි. ශ්‍රී ලාංකීය අධ්‍යාපන ක්ෂේස්ත්‍රයේ විප්ලවීය වෙනසක ආරම්භය මෙමගින් සනිටුහන් කෙරෙන අතර ඉගෙනීමට ඇති අවස්ථාවන්  තව දුරටත් තහවුරු කරමින්, ඒවෙනුවෙන් පවතින භෞතික බාධාවන් වන කාලය, මුදල්, ස්ථානය වැනි දේ අවම කිරීම මෙමගින් තව දුරටත් සිදු කෙරේ.


OLevel.lk යනු කුමක්ද ?

OLevel.lk යනු අපොස සා.පෙළ. විභාගය සඳහා සුදානම්වන ඔබට අත්වැලක් සැපයීම සඳහාම කැපවුණු ඉතා විධිමත් සහ අර්ථවත් Online Community එකකි. සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රම වලින් ඔබ්බට ගොස් නව තාක්ෂණය සමග අත්වැල් බැඳගනිමින්, දැනුම ගවේෂණය කිරීමේ නව ක්‍රම සහ විධි ඔබට සමීප කරමින් ඔබව නව ලෝකය හා සාර්ථකව සම්බන්ද කිරීම අපගේ අරමුනයි..

විවෘත ආරාධනයයි

ශ්‍රී ලාංකීය අධ්‍යාපන ක්ෂේස්ත්‍රය නැවුම් කඩඉමකට ගෙනයාමට අපහා එක්වන්න. උපකාරක පන්තිකරණයෙහි නියුතු ගුරුවරුන් / විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා කෙරෙන විවෘත ආරාධනයයි. වැඩි විස්තර
Follow us: | Facebook | TwitterGoogle+
Copyright © 2013 OLevel.lk. All rights reserved.